7 สงครามการค้าที่ถกเถียงกันในประวัติศาสตร์สหรัฐฯ

ตั้งแต่งานเลี้ยงน้ำชาที่บอสตันไปจนถึงสงครามกล้วยในทศวรรษ 1990 การต่อสู้ทางการค้าของสหรัฐฯ ได้ให้ผลลัพธ์ที่หลากหลายสำหรับชาวอเมริกัน แม้ว่ากลยุทธ์สงครามการค้าบางอย่างจะนำไปสู่การปฏิวัติ (งานเลี้ยงน้ำชาที่บอสตัน) แต่บางกลยุทธ์ก็ล้มเหลวอย่างน่าสังเวช (พระราชบัญญัติ Smoot-Hawley) มาดูสงครามการค้าของสหรัฐฯ เจ็ดครั้งที่ส่งผลกระทบ—ดีขึ้นหรือแย่ลง—ต่อประเทศของเรา 1.  งานเลี้ยงน้ำชาบอสตัน ผู้เล่นหลัก:อาณานิคมอเมริกัน, รัฐสภาอังกฤษ เครื่องมือทางการค้า (สงคราม):ชา “การเก็บภาษีโดยไม่มีการเป็นตัวแทน” นั่นคือเสียงเรียกร้องของการชุมนุมเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2316...